english bulgarian French german
мелница
Голяма Добруджанска Мелница - от Добруджа за всички
портфолио
за фирмата

Технологичното оборудване е доставено през периода 1988 - 1995.

Произведено е по лиценз на фирма БЮЛЕР със следните основни машини
и оборудване:

            мелнични валци - 18 броя;
            обща валова дължина 36 метра;
            планзихтери - 6 броя шестпасажни
                                  1 брой четирипасажен (контролен);
           линия за пакетаж в торби с капацитет 240 тона / 24 часа.

Вътрешният транспорт на продуктите се осъществява с пневматика.

технология
производство
асортимент
цени
контакти
ГДМ ЕООД| тел/факс: 058 601 532 | Добрич 9300 ул. Антон Стоянов 1